O nás

Sportovní událost Hlučínské 24ky (H24ka) pořádá spolek Benešováci z.s.. Tento spolek, zaměřený na sport, má ambice přinést na Hlučínsko něco nového a dosud nevydaného. Zaměřuje se na využití krásy přírody a okolního prostředí, zejména Hlučínského jezera, která představuje hlavní dominantu této oblasti.

Projekt H24ka má za hlavní cíl představit jedinečný ultramaraton právě v prostředí Hlučínské Štěrkovny. Cílem je podnítit zájem o sport a aktivní životní styl mezi obyvateli města, a tím přispět k celkovému zlepšení fyzického a duševního zdraví místní komunity. Tato sportovní událost je zároveň zaměřena na podporu sportu a rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Iniciativa motivovat účastníky k pravidelné fyzické aktivitě, přičemž účast v ultraběhu umožní jednotlivcům postupné zvyšování fyzické kondice a posilování svalů. Vedle fyzického zdraví je kladen důraz i na mentální aspekt, nabízí se prostředí pro posílení mentální odolnosti a vytrvalosti. Účast v tak extrémní sportovní události může přinést individuální pocit úspěchu a posílit odhodlání překonávat životní výzvy.

Dalším významným prvkem projektu je rozvíjení sportovního ducha, fair play a vzájemné podpory mezi účastníky. Týmová solidarita a vzájemné povzbuzování jsou klíčové pro úspěšné dokončení dlouhodobého běhu.

Klademe si za cíl otevřít nové možnosti pro začátečníky a amatérské běžce. Tato iniciativa poskytuje jedinečnou příležitost účastnit se kratších závodů pro děti a dospělé, čímž umožňuje začátečníkům zažít běh v prostředí bezpečné a podpůrné atmosféry.

Rovněž se projekt zaměřuje na rozšíření popularizace běhu, ultramaratonu. Snažit se zvýšit povědomí o této sportovní disciplíně v širší veřejnosti a aktivně přispět k jejímu růstu. Tímto způsobem otevřít dveře novým zájemcům a rozšířit komunitu běžců, kteří mají zájem o náročné výzvy ultra běhů.